خط مشی شرکت مهندسی نیتک

شرکت مهندسی نیتک در سال 1388  با سرمایه گذاری بخش خصوصی تاسیس گردید . این شرکت ارکان فعالیت خود را با نگرشي جامع به محيط دروني و بيروني، جهت دستيابي به اهداف كيفي و بر اساس رسالت خود در ارائه خدمات و توسعه صنعت برق و الکترونیک كشور استراتژيهاي خود را تنظيم و متناسب با آن منابع خود را سازماندهي و بكار گرفته است. ما اعتقاد داريم كه رسیدن به اهداف تعريف شده سازمان با اتكا به موارد زير امكان پذير خواهد بود :

  • تمرکز بر اجراي خواسته هاي مشتريان و افزايش رضايتمندي ايشان.
  • زمينه سازي در جهت رشد و ارتقاي آگاهي كاركنان به منظور توسعه مشاركت آنها از طريق افزایش انگیزش ،آموزش هاي موثر و بكارگيري سيستمهاي مناسب و متناسب با اهداف سازمان.
  • رشد و اعتلای دانش فنی سازمان.
  • ایجاد فرهنگ بهبود مستمر و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت و مديريت مناسب منابع در دست با بهبود کلیه فرایندهای کاری.
  • توسعه فرهنگ زیست محیطی ،ایمنی و بهداشت کارکنان و ایجاد محیط و فضای پاک در راستای اجرای فعالیتهای سازمان.
  • ارتقاي سطح كيفيت بهبود مداوم مديريت كيفيت و دستيابي به ضايعات و نقص صفر.
  • راههاي خلاقانه براي ارائه خدمات نوين و منحصر بفرد.
  • ارتقای تکنولوژی با مشارکت شرکتهای معتبر جهانی در قالب Technical Assistance.
  • احترام به حقوق مشتریان

مديريت ارشد سازمان ضمن نظارت بر حسن اجرا ؛ اثربخشی و کارآیی سیستم مدیریت کیفیت را در فواصل زمانی مناسب ارزیابی ،تحلیل و بازنگری نموده و در ارتباط با خط مشی کیفیت از موارد ذیل اطمینان حاصل می کند:

معرفي و درك خط مشي شركت در سازمان،تناسب با اهداف سازمان، بازنگري براي تداوم تناسب، فراهم آوردن چارچوب براي تعيين اهداف كيفيت، تعهدات برآورده سازي الزامات و بهبود مستمر اثربخشي سيستم كيفيت مدیریت و تمامي كاركنان شرکت نیتک، خود را متعهد به نگهداري ، اجرا و بهبود مستمر تمامي فرايندها و فعاليت هاي كاري مي دانند.